FAUNAPARK o.p.s.
 

 

Vítejte na stránkách naší obecně prospěšné společnosti.

Společnost byla založena 5.12.2011 a je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. značkou O 1022 dne 24.1.2012, číslo hospodářství.

Jsme malá zahrada se soukromým chovem zvířat, přístupná pro návštěvníky všeho věku a zájmových skupin. Vzhledem ke stoupající návštěvnosti jsme se rozhodli zlepšit podmínky  pro chovaná zvířata a zkulturnění zahrady pro návštěvníky. Zkrátka chceme vytvořit co nejoptimálnější podmínky pro sbližování a kontakt člověka s přírodou.

V prvním roce naší existence máme v plánu dostavbu několika ubykací a rozšíření chovu o nové druhy, další parkové úpravy spojené s opravou chodníků, která bude vyhovovat návštěvníkům v kočárcích, starším lidem a tělesně postiženým.

 

Orgány společnosti FAUNAPARK o.p.s.

ŘEDITEL:                                   Dagmar Augustýnová

SPRÁVNÍ RADA:           předseda      Rostislav Zifčák 

                              člen            Adéla Augustýnová

                              člen             Renata Plevová

DOZORČÍ RADA:           předseda      Eliška Pavlová

                               člen           Petr Augustýn st.

                               člen           Petr Augustýn ml.

ZAKLADATELÉ:                             Dagmar Augustýnová

                                               Petr Augustýn st.

 

 

NAŠE CÍLE A POSLÁNÍ   společnosti uvedené v zakládací smlouvě

- ze zisku z poskytovaných služeb rozšiřování expozic zvířat
- budování, provozování a udržování zařízení pro chov exotických   i domácích zvířat
- organizování exkurzí a přednášek pro širokou veřejnost
- pořádání společenských a vzdělávacích akcí
- koordinace dobrovolníků při péči o organizaci
- zřízení pracovních míst pro nezaměstnané


 

  
 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.